Velkommen til vinåret 2023/2024

Solen skinner på vinblader

Datoene for våre vinmøter blir:
4. oktober 2023
29. november 2023
24. januar 2024
6. mars 2024
10. april 2024

Generalforsamlingen innleder neste vinår og arrangeres 7. juni 2024.

Informasjon vil bli sendt på e-post og publisert på hjemmesiden et par uker før møtene.