Månedlige arkiver: juli 2022

Nytt vinår

Datoene for våre vinmøter blir:
5. oktober 2022
30. november 2022
25. januar 2023
8. mars 2023
19. april 2023

Generalforsamlingen innleder neste vinår og vil avholdes 9. juni 2023.

Informasjon vil bli sendt på e-post og publisert på hjemmesiden som vanlig et par uker før hvert møte.