Har du lyst til å bli med i styret i klubben vår?

Nominer deg selv
Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde seg som kandidater til styret.

Nominer andre medlemmer
Spør først om medlemmet ønsker å bli nomiert som kandidat til styret, før du sender inn ditt forslag.
De må ha gitt sitt samtykke til å la seg nominere.

Send forslag på nominasjon og eventuelle spørsmål til denne e-post adressen:
ganymedes_vinklubb@hotmail.com

Frist for nominasjon: 24. mai 2024.

De nye medlemmene velges til styret i Trondheim Vinklubb Ganymedes på generalforsamlingen fredag 7. juni i år.