Forfatterarkiv: Hege Grønlie

Nytt vinår

Invitasjon til nytt vinår er sendt ut, følg med i e-posten og betal medlemskontingenten i tide for å forbli medlem.

Datoene for neste års vinmøter blir:
30. september 2020
18. november 2020
27. januar 2021
10. mars 2021
14. april 2021

Generalforsamling som innleder neste vinår vil avholdes 11. juni 2021

Nytt vinår

Et nytt vinår er på trappene og datoer for vinåret 2018/2019 er satt.

Datoene er som følgende:
26. september, 14. november, 30. januar, 6. mars, 10. april og 14. juni.
Informasjon vil følge på e-post og nettside som vanlig et par uker før hvert møte.

Husk å betale medlemskontingenten innen fristen for å fortsette som medlem dette året.